terug naar nieuwsoverzicht

Wat u moet weten over de blokpolis

Wat is nu precies die blokpolis en is die verplicht?

Koopt u een appartement dat deel uitmaakt van een gebouw met meerdere wooneenheden, dan zal u in de statuten of basisakte vermeld staan dat u verplicht bent om toe te treden tot de blokpolis (soms syndicuspolis of verzekering mede-eigendom genoemd). Die polis is een vorm van woningverzekering die geldt voor het hele gebouw.

Zowel private woongedeelten als de gemeenschappelijke delen worden in deze polis verzekerd voor schade aan derden veroorzaakt door “het gebouw”. De burgerlijke aansprakelijkheid dekt daarbij bijvoorbeeld ook schade aan aanpalende panden.

Wie moet voor die polis zorgen?

In gebouwen met meerdere eigenaars bent u verplicht om een syndicus aan te stellen. Een van de taken van die syndicus is het afsluiten en beheren van zo’n blokpolis. Hij zal de totale premie betalen en vervolgens bij elke mede-eigenaar het verschuldigde gedeelte terugvorderen. Het is gebruikelijk  dat de kosten maandelijks verrekend worden in de gemeenschappelijke kosten, maar ook een afrekening op jaarbasis is mogelijk.

De grootorde wordt berekend in functie van de verhouding van de waarde van het appartement en de gemeenschappelijke delen ten opzichte van het geheel en wordt meestal uitgedrukt in duizendsten.

De voordelen op een rijtje

De wet voorziet dat het gebouw (en bijgevolg ook de gemeenschappelijke delen van een appartementsblok) verzekerd moeten worden. In theorie zou elke mede-eigenaar daarvoor een individuele brandverzekering kunnen afsluiten die ook die gemeenschappelijke delen voor een stuk omvat, maar 1 gezamenlijke blokpolis afsluiten biedt toch enkele interessante voordelen:

  • Alle mede-eigenaars hebben inzage en inspraak in de polisvoorwaarden. Het is voor iedereen duidelijk welke oorzaken en schade precies gedekt zijn wat twijfel en betwistingen vermijdt.
  • Bij een schadegeval zal de verzekeringskwestie doorgaans sneller afgerond zijn bij 1 gezamenlijke syndicuspolis, dan bij verschillende polissen afgesloten bij diverse maatschappijen.
  • Ten opzichte van verschillende individuele polissen zal de premie voor een gemeenschappelijke blokpolis gemiddeld tot 25 % goedkoper zijn.

En wat met de inboedel?

Schade aan eigen goederen of de inboedel is niet gedekt door de verzekering van mede-eigendom. Daarvoor moet een aparte brandverzekering worden afgesloten door de bewoner van het pand in kwestie. Die bewoner is immers geen betrokken partij in de blokpolis (dat zijn enkel de mede-eigenaars) en enkel hij/zij kan de waarde van de inboedel inschatten.

De bewoner of huurder heeft bovendien de keuze bij welke maatschappij of verzekeraar hij/zij zich wenst aan te sluiten, of hij enkel voor brand of bijvoorbeeld ook tegen diefstal wil verzekeren en hij/zij mag zelf de grootorde van de premie en de franchise onderhandelen. Al kan het voor de bewoner ook financieel interessant blijken om die eigen brandverzekering bij de maatschappij van de blokpolis aan te vragen…

Vergeet de verzekering voor huurdersaansprakelijkheid niet

Bij opbrengsteigendommen kan u best in het huurcontract vermelden dat de huurder verantwoordelijk is om een verzekering voor huurdersaansprakelijkheid af te sluiten en u een kopie van de polis te bezorgen. Zo bent u gerust dat u en derden vergoed worden als er bijvoorbeeld schade zou ontstaan door brand die door de huurder werd veroorzaakt.

Het Burgerlijk Wetboek stelt bovendien dat de huurder aansprakelijk is in geval van brand, tenzij bewezen kan worden dat die buiten zijn schuld ontstaan is. Ook voor de huurder is zo’n huurdersaansprakelijkheidsverzekering dus geen overbodige luxe.

Helemaal duidelijk of toch nog een vraag?

Heeft u een vraag over dit artikel of bent u nog op zoek naar een professioneel syndicus of rentmeester om uw belangen vakkundig te behartigen? Neem dan gerust even contact op met Verhelst Beheer.

terug naar nieuwsoverzicht