terug naar nieuwsoverzicht

Uw dak sneeuwvrij maken is tegenwoordig ook verplicht

Een witte winter zonder zorgen

Natuurlijk bent u op de hoogte dat de stoep voor uw eigendom bij sneeuwval of ijzel vrijgemaakt moet worden. U riskeert namelijk een boete als en u zal ook opdraaien voor de kosten indien iemand pijnlijk uitschuift op dat gladde stukje voor uw deur. Tegenwoordig moet u bovendien niet alleen uw voetpad, maar ook uw dak sneeuwvrij maken. Dit is waarom…

Waarom uw dak sneeuwvrij maken?

Als er een sneeuwlaag van 20 à 30 cm dikte op uw dak ligt, komt dit overeen met ongeveer 40 kg sneeuw per vierkante meter. Dat is een gigantische belasting voor uw dak die een reëel risico op instortingsgevaar inhoudt. De kans op instorting en lekkages is trouwens niet de enige reden om uw dak sneeuwvrij te maken.

Begin 2015 oordeelde het Antwerpse Hof van Beroep dat eigenaars of mede-eigenaars verantwoordelijk zijn voor schade door vallende sneeuw- of ijsmassa’s van het dak. Dit vonnis is het gevolg van een zaak waarbij de auto van een persoon beschadigd werd door vallende ijsmassa. De eigenaars moesten een boete betalen omdat de VME geen actie had ondernomen en niet had gewaarschuwd voor mogelijk gevaar. Deze uitspraak is een belangrijk precedent en heeft gevolgen voor alle eigenaars, mede-eigenaars en syndicussen van appartementen en privéwoningen.

Kortom, u bent vanaf nu niet alleen verplicht om uw stoep, maar ook om uw dak sneeuwrij te maken en niet-naleving kan u erg duur komen te staan.

Nog een reden om uw dak sneeuwvrij te maken

Beschikt uw woning over zonnepanelen, dan kan u maar best uw dak sneeuwvrij maken. De panelen leveren uiteraard pas rendement als ze niet door sneeuw bedekt zijn.

In de winter ligt het rendement van zonnepanelen sowieso lager dan in de zomer, maar toch pikken ze ook in de wintermaanden zonlicht op. Een dun laagje sneeuw zal vanzelf oplossen en zo slechts minimaal verlies betekenen, maar een dik pak sneeuw beperkt de energieproductie aanzienlijk.

Wie doet wat?

Bent u (mede-)eigenaar van een appartement of appartementsgebouw, dan moet u overeenkomen met de syndicus, de overige mede-eigenaars en/of de bewoners wie welke actie zal ondernemen. In een gebouw met meerdere eigenaars is namelijk de gehele Vereniging van Mede-Eigenaars namelijk verantwoordelijk voor schade door vallende sneeuw of ijs.

Voor uw eigen woning bent u uiteraard zelf verantwoordelijk om uw voetpad en dak sneeuwvrij te maken, want volgens artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek moet u uw woning als een goed huisvader beheren.

Tip: Ook uw auto maakt u best sneeuwvrij voor u de weg opgaat

Als het sneeuwt en u ’s morgens al wat aan de late kant bent vertrokken, is de verleiding groot om enkel de belangrijkste delen van uw auto sneeuwvrij te maken. Dat zijn dan gewoonlijk de ramen en eventueel de portieren. Toch trekt u best twee minuten extra tijd uit om ook het dak van uw auto sneeuwvrij te maken, want de massa sneeuw die zich daarop verzamelde, is niet te onderschatten.

Gaat u zo de weg op, dan is de kans groot dat de sneeuw tijdens het rijden van uw dak afglijdt. Zelf ondervindt u daar wellicht weinig hinder van, maar voor andere automobilisten kan het gevaarlijke situaties opleveren. Zij kunnen de sneeuwmassa namelijk op hun voorruit krijgen of de sneeuw kan aanvriezen en een gevaarlijk gladde ijsplek vormen. De politie is alert en schrijft ook hiervoor boetes uit, dus wees gewaarschuwd!

Bemiddelaar nodig om duidelijke afspraken te maken?

Klaar om duidelijke afspraken te maken omtrent het sneeuwvrij maken van voetpad en dak in een mede-eigendom of heeft u vragen over dit artikel? De medewerkers van Verhelst Beheer staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.

terug naar nieuwsoverzicht