terug naar nieuwsoverzicht

Over de gemeenschappelijke kosten voor eigenaars en huurders

Als u een appartement wil kopen of huren is de vraagprijs of huurprijs ongetwijfeld een bepalende factor. Maar telt u daar ook de gemeenschappelijke kosten bij? Deze kosten kunnen uw budget namelijk sterk beïnvloeden. Niet alleen bij huurwoningen trouwens, maar ook bij appartementen in eigendom!

Wie betaalt wat?

Het algemene principe is dat iedere eigenaar een steentje bijdraagt in de totale kosten van het gebouw in mede-eigendom. Alle kosten die gemaakt worden voor het onderhoud van gemeenschappelijke delen of het beheer van de mede-eigendom worden opgeteld en herverdeeld. De verschillende eigenaars kunnen op hun beurt bepaalde kosten niet, gedeeltelijk of volledig aan hun huurders doorrekenen.

Voor eigenaars wordt het te betalen bedrag doorgaans pro rata berekend in functie van het eigendomsaandeel. Voor hoeveel procent u eigendom in het gebouw bezit (en hoeveel u dus hoort bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten) staat vermeld in het reglement van mede-eigendom.

Enkele voorbeelden van mogelijke gemeenschappelijke kosten

  • onderhoud van gemeenschappelijke delen (bv. poetsen traphal, onderhoud van gemeenschappelijke tuin, …)
  • nutsvoorzieningen: verlichting in de traphal (“minuterie”), waterfactuur voor gemeenschappelijke buitenkraan, …
  • kosten voor onderhoud van de lift, keuring van brandblusapparaten, ledigen van beerput, dakwerken …
  • syndicus kosten, verzekering blokpolis, …

Als u verhuurt en de maandelijkse kosten wil doorrekenen

U kan best alle kosten en lasten zo gedetailleerd mogelijk opnemen in het huurcontract.

  • te betalen bedrag: grootorde, of dat bedrag al dan niet geïndexeerd wordt, forfaitair bedrag of een afrekening nadat alle kosten gekend zijn, hoe en wanneer kan het bedrag herzien worden?
  • wat de maandelijkse of jaarlijkse kosten precies omvatten en welke werken er niet in vervat zitten (en dus ten laste van de huurder blijven)
  • betalingsmodaliteiten: wanneer en hoe dient de betaling te gebeuren? Meestal wordt hier geopteerd om de maandelijkse lasten gelijktijdig met de huurprijs te laten betalen.

In theorie kan u zowat alle gemeenschappelijke kosten die betrekking hebben op onderhoud of gebruik van gemeenschappelijke delen aan de huurder doorrekenen. Er zijn echter wel bepaalde kosten die wettelijk gezien ten laste van de verhuurder blijven. Deze kosten rekent u best niet door:

  • wettelijke kosten en belastingen (bv. onroerende voorheffing)
  • kosten om het gebouw te verbeteren (bv. renovatiewerken)
  • kosten om het pand geschikt te maken voor verhuur (bv. dakherstellingen, herstelling lift, …)

Wie doet het cijferwerk?

Het administratieve financiële beheer van gebouwen in mede-eigendom is een van de taken van de syndicus. Die zal onder meer offertes opvragen, een begroting opstellen, de kosten- en betaaladministratie opvolgen, de betalingen invorderen bij de eigenaars en zelfs een spaarpotje opbouwen voor onvoorziene kosten.

Een goede syndicus kan u via kostenoptimalisatie en provisie heel wat onaangename verrassingen en kopzorgen besparen en u zelfs geld opbrengen!

U besteedt het rekenwerk liever uit?

De rentmeesters en syndici van Verhelst Beheer hebben de nodige ervaring, expertise en talenten om een correct financieel beheer van gebouwen te verzekeren. Wat we concreet voor uw pand kunnen betekenen? Dat lichten we graag persoonlijk aan u toe tijdens een vrijblijvend kennismakend gesprek.

Wanneer spreken we af?

terug naar nieuwsoverzicht