terug naar nieuwsoverzicht

Onderhoud verwarmingsketel door huurder of verhuurder uit te voeren?

Waarom is zo’n jaarlijks onderhoud van de verwarmingsketel eigenlijk verplicht?

Een regelmatig onderhoud van de verwarmingsketel is wettelijk verplicht en daar is een goede reden voor. Een goed onderhouden verwarmingsketel zal namelijk een betere verbranding genereren wat een positieve impact op het milieu, uw gezondheid en uw energiefactuur heeft. Een goed werkende verwarmingsketel zal namelijk minder energie verbruiken, minder schadelijke stoffen uitstoten én een hoger energierendement opleveren.

Ook voor uzelf is het erg interessant om uw verwarmingsketel regelmatig te laten nakijken. Eventuele storingen en defecten kunnen namelijk tijdig worden opgespoord en verholpen, wat duurdere herstelkosten kan vermijden en uw ketel gaat doorgaans ook langer mee. Ook uw persoonlijke veiligheid is uiteraard gebaat bij zo’n periodiek onderhoud.

Er zijn dus heel wat redenen waarom uw verwarmingsketel laten onderhouden een verstandige zet is, maar hoe zit het nu precies met de wettelijke verplichtingen?

Hoe vaak moet u uw centrale verwarmingsinstallatie laten nakijken?

Hoe vaak onderhoud van de verwarmingsketel verplicht is, hangt af van het type installatie.

Voor installaties op hout, kolen of stookolie is een jaarlijks onderhoud verplicht voor installaties op hout, kolen of stookolie. Vooral bij stookolie installaties moet de brander bovendien minimaal 1 maal per jaar afgesteld worden. Bij hout en kolen is vooral de schoorsteen een zwakke plek die best regelmatig nagekeken en gereinigd wordt om schoorsteenbrand te vermijden.

Voor aardgas installaties ligt de wettelijke controletermijn op 2 jaar.

Voor beide types laat u het onderhoud best uitvoeren door een erkend technicus. Enkel een erkend technicus, reinigingsbedrijf of schoorsteenveger mag immers een geldig attest afleveren (onderhoudsattest, reinigingsattest of verbrandingsattest) dat u minimaal 2 jaar dient te bewaren.

Nuttig om te weten: het wettelijk verplichte onderhoud is van toepassing op het centraal verwarmingssysteem, niet op toestellen die niet gekoppeld zijn en slechts sporadisch gebruikt worden.

Verplichte audit voor verwarmingstoestellen ouder dan 15 jaar

Is uw verwarmingstoestel ouder dan 15 jaar, dan moet u volgens de Europese richtlijn 2002-91 een verwarmingsaudit laten uitvoeren binnen de 2 jaar nadat het toestel 15 jaar geworden is. Ook deze audit dient door een erkend technicus uitgevoerd te worden.

Al is het natuurlijk wel interessant om te overwegen om het oude toestel te vervangen door een nieuw, performanter en energiezuiniger model. Dat kan u namelijk heel wat energiebesparing opleveren.

Uw verplichtingen als verhuurder

  • De initiële check van de verwarmingsinstallatie moet geregeld worden door de verhuurder. Concreet moet het onderhoud van de verwarmingsketel in orde zijn vóór het eerste gebruik door de huurder.
  • Als na de keuring blijkt dat het toestel niet functioneert volgens de normen, dan moet de verhuurder voor een aanpassing zorgen en daarna een bewijs van herkeuring van het nieuwe of aangepaste toestel voorleggen.
  • Uiteraard moet de installatie regelmatig onderhouden worden. Wettelijk is ook het onderhoud een verplichting voor de verhuurder, maar hiervan kan afgeweken worden in het huurcontract (wat in de praktijk doorgaans ook gebeurt). De huurder moet dan geldige onderhoudsattesten aan de verhuurder bezorgen, die deze minstens 2 jaar bewaart.

De verplichtingen van de huurder

  • Indien expliciet in het huurcontract vermeld staat dat de huurder instaat voor het periodieke onderhoud van de verwarmingsinstallatie, dient de huurder hiervoor afspraken met een erkend technicus te maken, de kosten te dragen en de onderhoudsattesten aan de verhuurder te bezorgen.
  • De huurder mag enkel de brandstof gebruiken waarvoor het toestel gemaakt is en dient de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant toe te passen. Hij staat dus in voor het correct gebruik van de verwarmingsinstallatie. De huurder moet bovendien regelmatig de radiatoren ontluchten om een goede watercirculatie te garanderen en om oxidatie van leidingwerk te vermijden.
  • Zijn er aanpassingen of tussentijdse herstellingen nodig, dan moet de huurder de verhuurder hiervan tijdig op de hoogte stellen. Wie welke herstellingen uitvoert, dient onderling besproken te worden al zal een herstelling doorgaans ten laste van de verhuurder zijn.

Een handige tip

Een jaarlijkse of tweejaarlijkse onderhoudsbeurt wordt snel vergeten. Om geen enkel onderhoud van de verwarmingsketel te missen en in regel te blijven met de wetgeving, kan u een onderhoudscontract aangaan bij een erkende technicus. De technicus in kwestie zal dan zelf contact opnemen om een afspraak in te plannen én de onderhoudskosten zijn vaak goedkoper dan bij afspraken op afroep. Een dubbel voordeel dus.

Vragen?

Gaat u voor het eerst verhuren en kan u wel wat advies gebruiken? Neem gerust contact op met de Verhelst Beheerexperten. Wij hebben heel wat praktische oplossingen in gedachten om u bij het beheer van uw vastgoed te begeleiden.

terug naar nieuwsoverzicht