terug naar nieuwsoverzicht

Hoe kunnen we van syndicus veranderen?

Van syndicus veranderen kan jaarlijks tijdens de Algemene Vergadering van de VME door de aanstelling van een nieuwe syndicus op de agenda te plaatsen en met een gewone meerderheid van stemmen (50 +1) de nieuwe syndicus te verkiezen.

Indien u de syndicus tussentijds wenst te vervangen, dient u een Bijzondere Algemene Vergadering in te roepen. Dat kan op vraag van een of meerdere eigenaars gebeuren wanneer deze samen minstens 1/5e van de aandelen bezitten (tenzij anders beschreven in de statuten). Ook tijdens deze vergadering wordt de benoeming als agendapunt opgenomen en volstaat een gewone meerderheid van stemmen.

Wanneer de huidige syndicus in gebreke blijft, kan een Vrederechter ook op verzoek van iedere belanghebbende voorlopig een andere syndicus aanstellen tot de stemming in de Algemene Vergadering kan plaatsvinden.

terug naar nieuwsoverzicht