terug naar nieuwsoverzicht

Hoe goed bent u verzekerd tegen stormschade?

Stormschade is een basiswaarborg die automatische is inbegrepen in uw woonverzekering. Maar hoe zit het weer juist en welke stappen moet u ondernemen om vlot en correct vergoed te worden voor de geleden schade? We zetten het even op een rijtje.

Eigenaar of huurder?

Enkel de eigenaar wordt vergoed voor schade aan het gebouw. Een huurder kan in principe niet aansprakelijk worden gesteld voor stormschade aan het gebouw. Zijn er toch twistpunten, dan kan u als huurder wel steeds beroep doen op uw “huurdersaansprakelijkheid verzekering”.

Er is stormschade. Wat nu?

Voorkom vooral dat er verdere beschadiging mogelijk is. De storm is misschien nog niet voorbij en loszittende dakpannen vastleggen en het dak afdichten tegen waterinzijpeling kan erger voorkomen.
Dan begint u best te documenteren. Neem foto’s van de geleden stormschade want dit vergemakkelijkt het werk voor de verzekeringsmaatschappij en dat resulteert in een vlottere terugbetaling.
Neem contact op met uw verzekeringsmakelaar en doe formeel aangifte van de schade. Normaliter zal uw makelaar binnen de 3 dagen een expert langs sturen om de beschadigingen vast te stellen en een correcte raming van de kosten te maken.
Een beetje research kan het werk van de expert aanzienlijk vergemakkelijken en de procedure versnellen. Verzamel dus zo veel mogelijk aankoopfacturen van de beschadigde items of zoek de huidige waarde op.

Wat is gedekt door de stormverzekering en wat niet?

Een weggewaaide en beschadigde tuinset zal bijvoorbeeld niet worden vergoed. De verzekering voorziet immers enkel terugbetaling van onroerende goederen en niet van goederen die zich buiten de woning bevinden.

En de stormschade bij de buren?

Stel dat een afgewaaide dakpan nét op het huis van de buurman belandt, dan wordt u voor de schade aansprakelijk gesteld. Uw verzekeraar zal deze schade vergoeden op basis van de automatische verzekeringsuitbreiding “verhaal aan derden”.

Conclusie

Voorkomen is beter dan genezen, maar als het toch gebeurt, zorgt u best voor voldoende documentatie voor de verzekeringsmaatschappij om snel een correcte terugbetaling te ontvangen.

Bron: Knack – Ik ga Bouwen

terug naar nieuwsoverzicht