terug naar nieuwsoverzicht

VME vergadering uitstellen door Corona? Wat er mag, kan en moet.

Het Coronavirus maakt fysieke vergaderingen onmogelijk omwille van de gezondheidsrisico’s. U moet dus misschien ook uw jaarlijkse VME vergadering uitstellen? De overheid heeft daarover op 9 april 2020 een aantal verduidelijkende richtlijnen gepubliceerd in K.B. nr. 4. Zo mag u bijvoorbeeld uw VME vergadering uitstellen tot 5 maanden na afloop van de tijdelijke Corona-maatregelen.

Wanneer valt de Algemene Vergadering voor Mede-Eigenaars?

De wet op mede-eigendom verplicht een jaarlijkse vergadering van mede-eigenaars. Voor elk gebouw met meerdere eigenaars is er zelfs een reglement van mede-eigendom dat bepaalt in welke periode van het jaar die AV moet plaatsvinden. Daarvoor is een specifieke periode van 15 dagen vastgelegd.

De huidige Corona maatregelen verplichten social distancing en het vermijden van onnodige verplaatsingen. Samenkomen in groepsverband wordt ten stelligste afgeraden. Aangezien deze tijdelijke wetten primeren op alle andere, moet u uw geplande VME vergadering uitstellen.

Uitstel VME vergadering door Corona: wat mag en wat niet?

De overheid en professionele syndici hadden al van bij het prille begin van de COVID-19 crisis beslist om alle VME vergaderingen uit te stellen. Het risico is gewoon te groot, zeker in gebouwen met iets minder jonge mede-eigenaars. Maar algemene vergaderingen zijn wel belangrijk om de kosten in appartementsgebouwen te beheren en om onaangename financiële verrassingen te vermijden. Wat nu?

Schriftelijk dan maar?

Minister van Justitie Koen Geens laat schriftelijke Algemene Vergaderingen toe (eventueel ondersteund met videoconferentie en enkel op voorwaarde dat alle betrokken mede-eigenaars ermee akkoord gaan. Zelf is hij er nochtans geen voorstander van. Het gebrek aan technologische kennis of toegang tot computermateriaal kan de deelname aan de AV bemoeilijken voor bepaalde mede-eigenaars en syndici. Ook bij Verhelst Beheer geloven we niet in dergelijke vergaderingen op afstand.

Het alternatief

De wetgever voorziet een tijdelijke oplossing. U kan de Algemene Vergadering uitstellen tot na de crisisperiode. De AV moet dan wel binnen de 5 maanden na afloop van de tijdelijke Corona-maatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad plaatsvinden. De termijn werd vastgelegd op 5 maanden zodat syndici de zomer- en vakantieperiodes optimaal en met enige flexibiliteit kunnen overbruggen.

Alle mandaten die aflopen binnen deze periode van 5 maanden blijven geldig. De huidige mandaten van de syndicus en mede-eigenaars worden namelijk automatisch verlengd tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering. Zij oefenen hun bevoegdheden dus verder uit en doen dit zoveel als mogelijk binnen de geldende voorschriften.

De aanpak van Verhelst Beheer

De syndici en rentmeesters van Verhelst Beheer nemen geen enkel risico. Daarom beslissen we om alle VME vergaderingen uit te stellen zolang de tijdelijke Corona-maatregelen van kracht blijven.

Wat nadien?

Van zodra er terug Algemene Vergaderingen kunnen plaatsvinden, zal dit met de nodige aandacht voor veiligheid gebeuren:

  • fysieke vergaderingen enkel in ruimtes die groot genoeg zijn voor social distancing
  • via volmachten het aantal aanwezigen per vergadering zoveel mogelijk beperken

Ook goed om weten

  • we rekenen geen extra syndicuskosten aan voor herplannen vergadering
  • we berichten minstens drie weken op voorhand over de nieuwe datum
  • uw syndicus blijft in de tussenperiode bereikbaar voor vragen via e-mail

U heeft nog geen syndicus?

Wilt u binnenkort ook een professionele syndicus aanstellen zodat u zelf de veranderende VME wetgeving, administratie en rekeningen niet meer hoeft op te volgen?

terug naar nieuwsoverzicht