terug naar nieuwsoverzicht

Een warme oproep voor veilig en zuinig stoken

De campagne Stook zuinig van het departement Leefmilieu, Natuur en energie is net gelanceerd en vlak voor de winter verdient onze verwarming altijd een beetje extra aandacht.
Controleer uw verwarmingsketel regelmatig en vermijdt onnodige risico’s en overbodig energieverlies, want een goed werkend toestel stookt zuiniger en daardoor bespaart u op brandstofkosten!

mijn huis bij Verhelst Beheer

Zuinig stoken vermindert de kans op CO-vergiftiging en die is gevaarlijker dan u denkt

 • Elk verwarmingstoestel stoot CO uit. Dat is ongeacht het type brandstof of de ouderdom van het toestel. Dus ook uw toestel stoot gevaarlijk CO-gas uit!
 • U ruikt, ziet of proeft het CO gas niet en daar schuilt net het gevaar.
 • Jaarlijks tellen we honderden slachtoffers door CO-vergiftiging
 • Een slechte verbranding kan aanslag of verstopping in de schoorsteen veroorzaken en zo zelfs een schouwbrand tot gevolg hebben. Slecht aangesloten gasleidingen houden ook een risico in.

Hoe CO-vergiftiging vermijden?

 • Laat uw verwarmingstoestel regelmatig controleren.
  Voor centrale stooktoestellen op stookolie of vaste brandstof is een jaarlijks onderhoud verplicht en voor toestellen op gas volstaat een tweejaarlijks onderhoud.
 • Laat uw toestellen nakijken en onderhouden door een vakman
  Een geschoolde vakman of erkende technicus reinigt het toestel en de schouw, hij controleer het stooklokaal en regelt het toestel en dus de verbranding nauwkeurig af. Dat is dus meer dan beschadigde onderdelen vervangen, maar ook een preventieve ingreep en controle om gevaarlijke situaties te vermijden. De schouw mag eventueel ook door een schoorsteenveger gereinigd worden.
  Een erkende technicus voorziet trouwens ook een officieel reinigingsattest en verbrandingsattest, dat zijn onderhoudsdocumenten die u best 2 jaar bij het toestel bewaart.
boiler

Hoe helpt een verwarmingsaudit bij zuinig stoken?

Sinds 3 mei 2013 bent u verplicht een vijfjaarlijkse verwarmingsaudit te laten uitvoeren voor centrale verwarmingstoestellen van 20 tot 100 kW. Tijdens deze audit wordt de energieprestatie van de hele installatie geanalyseerd. Na de audit ontvangt u een uitgebreid rapport met de rendementsberekeningen, maar ook met aanbevelingen die u energie kunnen doen besparen.

Zuinig stoken, is zeker met de huidige energieprijzen geen onbelangrijke zaak. Een goed werkende installatie verbruikt minder en dat verlaagt uw energiefactuur. Laat uw stookinstallatie dus regelmatig nakijken en bijstellen.

Een nieuw of gewijzigd toestel moet u trouwens altijd laten keuren voor het eerste gebruik. Een erkend vakman bezorgt u hiervoor trouwens een keuringsrapport dat u bij de installatie moet bewaren.
Met een goede verbranding stoot uw toestel ook minder CO2, fijn stof en andere schadelijke stoffen uit en dat is weer goed voor het milieu.

Bron: Habitos

terug naar nieuwsoverzicht